Kontaktinfo

Ved spørsmål om sikhismen eller henvendelser til Gurdwaraen bruk følgende epost:

gurdwara@sikher.no

Henvendelser angående hjemmsiden, kan rettes til:

post@sikher.no

Henvendelser til UnS, kan rettes til:

post@ungesikher.no